Новитети

Отворен е новиот изложбен салон на Ул.Првомајска 74, П.Фах.

Адреса

Ул.Првомајска 74, П.Фах.703

1000 Скопје

тел

+389 2 2464 525

+389 2 2465 653

факс:

+389 2 2461 389

Канцелариите на Министерство за транспорт и врски Комплетено идејно решение, изработка на проект и изведба на канцелариски мебел

Основен Суд 1 и Основен Суд 2

Изведба на комплетниот инвентар идејно решение со изработка на проект.
Македонски Телекомуникации Комплетено идејно решение, изработка на проект и изведба на канцелариски мебел
Државен Завод за геодетски работи - сите центри низ Р.Македонија Изведба на комплетниот инвентар идејно решение со изработка на проект.
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Комплетено идејно решение, изработка на проект и изведба на канцелариски мебел
Европска агенција за реконструкција и развојпје Комплетено идејно решение, изработка на проект и изведба на канцелариски мебел
Министерство за одбрана Комплетено идејно решение, изработка на проект и изведба на канцелариски мебел
Министерство за труд и социјала Изведба на комплетниот инвентар идејно решение со изработка на проект.
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип Изведба на комплетниот инвентар идејно решение со изработка на проект
Голем број на мебел за домаќинства изработен уникатно по наше идејно решени низ цела Македонија Мебел за секој дел од Вашиот дом според наш проект или Ваша идеа

 

Ова е само дел од богатата историја на успешни соработки на нашата компанија. Искуството од преку 20 години успеавме да го преточиме во традиција на взаемно задоволство со голем број наши клиенти.

 

Со почит од тимот на Опрема

Порака
Име * *
Презиме * *
E-mail * *Пополнете правилно*
Коментар