Мебел по нарачка

Мебел по нарачка

Опрема мебел изготвува мебел според вашите потреби.

Уникатност во зависност од Вашите потреби


Постигнувањето на рамнотежа помеѓу стилот, функцијата и добриот вкус во системите на производство на мебел се предизвик во производствениот процес на компанијата Опрема. Примарната цел на оваа компанија е задоволување и реализирање на Вашите желби, идеи и потреби преку примена на модерните производствени технологии и супериорениот квалитет на производите во целкупниот процес на производство, додека наша награда е Вашето задоволство.

 

Вашата одлука за взаемна соработка Ви донесува слободен избор во обемот на истата , односно:

    – Изработка на мебел според Ваше идејно решение или проект
  – Изработка на целосен проект од наша страна во сите фази на производството: идејно решение изработено соодветно на зададениот простор, детален производствен пакет, превоз и монтажа на мебелот.

 

Поаѓајќи пред се од Вашите желби, во комбинација со нашиот искусен и иновативен проектантски тим, добивате уникатен мебел и тоа само во Вашиот дом и никаде на друго место, односно идеално решение за вашиот стамбен или деловен простор.

ПРИНЦИПИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОИЗВОДСТВО

 
 

Рамнотежа помеѓу стилот,
естетските карактеристики и оргиналниот дизајн

Фукционалноста и квалитетот на производите

Точност при роковите на испорака како мото за современо работење